Tulevaisuuden kestävä

Digitiiminvetäjä

verkkokoulutus

Haku 5.10.2020 alkavaan koulutukseen on päättynyt | Koulutusaika 5.10. - 13.11.2020

Ilmoitamme tulevista muista koulutuksista tällä sivulla myöhemmin.

Voit myös tiedustella tilauskoulutusta yrityksellesi tai henkilöstöllesi
- ota yhteyttä!

Virtual Team Meeting

Tulevaisuuden kestävä Digitiiminvetäjä on verkosto- ja digitaalisen toimintaympäristön monipuolinen osaaja, joka on erikoistunut tiimien johtamiseen ja ohjaamiseen erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Koulutukseen osallistujille muodostuu kattava ymmärrys nyky- ja tulevaisuuden toimintaympäristöstä sekä erilaisten teknisten työkalujen ja metodien käytöstä työn- ja tiimien verkko/etäjohtamisessa.

 

Koulutus on toimiala riippumaton. Koulutuksesta hyötyvät kaikki organisaatiot ja henkilöt, jotka tekevät etätyötä ja toimintaa johdetaan verkossa.

Koulutus on tarkoitettu esimiehenä, työnjohdossa ja/tai tiimivetäjinä aikaisemmin toimineille tai sellaisiksi jatkossa aikoville henkilöille, joilla on etäopiskeluun tarvittavat tekniset valmiudet.

Koulutuksen sisältö

Orientointi

 • Aloitus, tutustuminen, ryhmäytyminen

 • Koulutusohjelman tavoitteet, työkalut ja keskustelu

 • Osaamiskartoitus ja oman työuran suunnittelu

Verkko- ja etätyön järjestäminen ja tehokas hyödyntäminen

 • Verkkotyöskentelyyn valmistautuminen ja verkkotyöskentelyn suunnittelu, etä-/läsnä- hybridityö

 • Fasilitointi, coaching

 • Muutosten ennakointi ja vaikutusten arviointi (ForeSight metodit)

 • Verkkotyöskentelysuunnitelman laatiminen

 • Verkkotiimityöskentelyn alustat, sovellukset ja metodit

Työryhmän/tiimin ohjaaminen ja johtaminen verkossa

 • Työryhmän/tiimin tavoitteiden asettaminen ja kirkastaminen

 • Verkkotyöskentely rutiinien luominen, kuvaaminen ja tallennus

 • Työn mitoittaminen ja rajaaminen

 • Digiajan työtavat - tuloksellinen työpäivä ja aivoystävällisyys

 • Etätyön tuloksellisuuden seuraaminen ja raportointi

 • Online viestinnän ABC - verkostoviestintätaidot

 • Etähenkilöstötyö​

Päivittäinen verkkokoulutuskäytäntö:
 

9.00      Verkkokontakti koulutus alkaa 

10.30    Tauko

11.00    Verkkokontakti koulutus jatkuu
 

12.30    Lounastauko
 

13.00    Koulutus

14.30    Tauko

14.45    Koulutus

15.30    Koulutus päättyy

Working from Home

Digityönjohtamisen asiantuntija on yrityksen arvokas voimavara, sillä hän on digi-, etä- ja verkkotyöskentelyn ammattilainen, joka hallitsee monipuolisesti  erilaisia teknisiä käytännön ratkaisuja sekä ymmärtää monimutkaista verkostotoimintaympäristöä ja etähenkilöstön johtamista.

Ammattitaidollaan hän auttaa perinteisiä organisaatioita kehittymään kyvykkäiksi ja hyvinvoiviksi tulevaisuuden verkosto-organisaatioiksi. 

Työnantaja:
Kaipaako organisaatiosi etä- ja verkkotyökäytännöt organisointia?

Image by Chris Montgomery

Eri alojen organisaatiot alkavat herätä todellisuuteen, jossa etä- ja verkkotyöskentely on tullut jäädäkseen. Etä- ja verkkotyö on oma työskentelymuotonsa, jossa rönsyilevät käytännöt voivat aiheuttaa monenlaista harmia tilanteiden äkillisesti muuttuessa. Ammattitaitoinen ja hyvin johdettu etä- ja verkkotyöskentely tuo yritykselle parhaimmillaan merkittäviä kustannussäästöjä ja kilpailuetua sekä parantaa henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. 

Varaa itsellesi etä- ja verkkotyökäytännöt hallitseva
Digitiiminvetäjä ensimmäisten joukossa!


Koulutuksessa osallistujat laativat yhteistyöyrityksille toimivan verkkotyöskentelysuunnitelman, WebWork PlayBookin. Samalla yritykset saavat osallistujalta arvokasta ajantasaista tietoa ja taitoja nykyajan sekä tulevaisuuden digi-, etä- ja verkkotyöskentelystä.

 

Yhteistyöyritysten ei odoteta sitoutuvan työntekijän palkkaamisen koulutusohjelman aikana tai jälkeen, mutta tarpeeseen tulevasta tehokkaasta ja ketterästä ammattilaisesta voi olla vaikeaa luopua kun koulutus päättyy 13.11.2020.

- Tulevaisuus tarvitsee verkkotyönjohtamisen asiantuntijoita -

Flipera Oy

y-tunnus 3108503-5

email: backoffice@flipera.fi

tel: +358 40 669 1551

© 2020 by Flipera