• LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
Digitiiminvetäjä edited blog photo flipe

Online Koulutus

TYÖKALUT, MENETELMÄT JA INHIMILLINEN ULOTTUVUUS

ETÄ- JA LÄHITYÖSSÄ

AJANMUKAISTA KOULUTUSTA

Tarjoamme koulutusta kaikissa aiheissa ja teemoissa, jotka löytyvät
Konsultointi- ja Palveluvalikoimastamme. 

Kaikille samaa samalla tavalle ei mielestämme toimi ja siksipä

me aina tutustumme asiakkaamme tilanteeseen tapauskohtaisesti ja perehdymme siihen ainutlaatuiseen ja yksilölliseen kokonaisuuteen joka asiakkaalla on. 

Koulutuksemme muotoillaan vastaamaan täysin asiakkaamme tarpeita. 

Ota yhteyttä ja heitä meille haaste!

Jos haluat, voit osallistua koulutuksen suunnitteluun eli muotoiluun ja voimme kysyä mielipiteitä myös koulutukseen osallistujilta etukäteen
kartoittaaksemme mahdollisimman tarkasti mitä tarvitaan juuri nyt. 

Toivot, että sinulla on osaavia ja hyvinvoivia ihmisiä töissä
ja meidän tehtävämme on edesauttaa unelmasi toteutumista.

MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ VERKOSSA TOTEUTTAMISTAMME KOULUTUKSISTA

Yksityishenkilöille, yrityksille ja julkiselle sektorille.

Digiliiketoiminta ja työkalut

Trello

Puoli päivää intensiivistä Trellottelua. Trellolla saa työt ja projektit järjestykseen.

Google Työkalut

Täysipäiväinen seikkailu Googlen työkalujen 
monipuoliseen maailmaan.

MS Työkalut

Täyden päivän tutkinta MS työkalujen hämmästyttävään maailmaan.  

Prezi

Puolen päivän koulutus esitys- ja videotyökalu Prezistä. Vie esityksesi uudelle tasolle!

Canva

Puolen päivän tutustuminen graafisen suunnittelun perusteisiin Canva -työkalulla. 

Mentimeter

Puolen päivän koulutuksessa opitaan Mentin käyttöä etätyö osallistamisen edistämiseksi.

Perusliiketoiminta

Liiketoiminta- suunnitelma

Puolen päivän intensiivinen liiketoiminta- suunnitelman valmennus. Uusia näkökulmia liiketoimintaasi!

Liiketoiminnan organisointi

Puolen päivän pikakatsaus yrityksen toimintojen järjestämiseen tulevaisuutta kestävällä tavalla. 

Palveluntarjoajien vertailu

Puolen päivän koulutuksessa opitaan strukturoidusti ja tehokkaasti  vertailemaan alustoja ja palveluntuottajia. 

Verkostoliiketoiminta

Etä- ja verkkotyöskentely

Puolen tai koko päivän koulutus, miten järjestää etä- ja verkkotyö hyvin ja kestävästi. 

Ennakointi- menetelmät

Miten voisi nähdä tulevaisuuteen ja tehdä parhaan päätökset liiketoiminnan tueksi?

Etätiimin vetäminen

Kokopäivän koulutus etätiimin ohjaamisesta. Kuinka töiden etenemistä seurataan ja huolehditaan hyvinvoinnista.

Tiiminvetäjän lakiosaaminen

Koko päivän koulutus tiiminvetäjän laki osaamiseen. Perusteet mistä pitää huolehtia, että välttää työtuomioistuimen. 

Loistava etätyöpäivä!

Puolen tai koko päivän koulutus kuinka järjestää etätyöt niin, että ne antavat enemmän kuin ottavat. 

Etä- ja verkkoviestintä

Koko päivän koulutus kuinka toimia ja viestiä etätyössä tehokkaasti ja luonnollisesti vastaanottavaakin päätä ajatellen.

Etätyön haastavat tilanteet

Koko päivän koulutuksessa keskitytään haastaviin tilanteisiin, konflikteihin ja kiusaamiseen etätyössä sekä niiden ratkaisemiseen etänä.

Huono etätyöpäivä

Puolen tai koko päivän koulutus käytännön toimista kuinka palautua haastavasta päivästä ja löytää fokus ja motivaatio uudelleen.

Itseohjautuvuus ja Fokus

Puolen tai koko päivän koulutus oman työn suunnittelun tehostamisesta lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä hyvinvointia unohtamatta. 

MITÄ

MEISTÄ SANOTAAN

“Loistava koulutus ja sisältö ylitti odotukseni. Kaiken kaikkiaan hyvin vedetty.” 

—  Etätiiminvetäjä koulutuksen 
osallistuja julkiselta sektorilta

Flipera Oy

y-tunnus 3108503-5

email: backoffice@flipera.fi

tel: +358 40 669 1551

© 2021 by Flipera