Digitiiminvetäjä edited blog photo flipe

Online Koulutus

TYÖKALUT, MENETELMÄT JA INHIMILLINEN ULOTTUVUUS

ETÄ- JA LÄHITYÖSSÄ

AJANMUKAISTA KOULUTUSTA

Tarjoamme koulutusta kaikissa aiheissa ja teemoissa, jotka löytyvät
Konsultointi- ja Palveluvalikoimastamme. 

Kaikille samaa samalla tavalle ei mielestämme toimi ja siksipä

me aina tutustumme asiakkaamme tilanteeseen tapauskohtaisesti ja perehdymme siihen ainutlaatuiseen ja yksilölliseen kokonaisuuteen joka asiakkaalla on. 

Koulutuksemme muotoillaan vastaamaan täysin asiakkaamme tarpeita. 

Ota yhteyttä ja heitä meille haaste!

Jos haluat, voit osallistua koulutuksen suunnitteluun eli muotoiluun ja voimme kysyä mielipiteitä myös koulutukseen osallistujilta etukäteen
kartoittaaksemme mahdollisimman tarkasti mitä tarvitaan juuri nyt. 

Toivot, että sinulla on osaavia ja hyvinvoivia ihmisiä töissä
ja meidän tehtävämme on edesauttaa unelmasi toteutumista.

MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ VERKOSSA TOTEUTTAMISTAMME KOULUTUKSISTA

Yksityishenkilöille, yrityksille ja julkiselle sektorille.

Digiliiketoiminta ja työkalut

Trello
Image by Christina @ wocintechchat.com

Puoli päivää intensiivistä Trellottelua. Trellolla saa työt ja projektit järjestykseen.

Google Työkalut
Image by Solen Feyissa

Täysipäiväinen seikkailu Googlen työkalujen 
monipuoliseen maailmaan.

MS Työkalut
Image by Tadas Sar

Täyden päivän tutkinta MS työkalujen hämmästyttävään maailmaan.  

Prezi
Image by Alex Litvin

Puolen päivän koulutus esitys- ja videotyökalu Prezistä. Vie esityksesi uudelle tasolle!

Canva
Image by Michael Dziedzic

Puolen päivän tutustuminen graafisen suunnittelun perusteisiin Canva -työkalulla. 

Mentimeter
Bar Chart

Puolen päivän koulutuksessa opitaan Mentin käyttöä etätyö osallistamisen edistämiseksi.

Perusliiketoiminta

Liiketoiminta- suunnitelma
Image by STIL

Puolen päivän intensiivinen liiketoiminta- suunnitelman valmennus. Uusia näkökulmia liiketoimintaasi!

Liiketoiminnan organisointi
Organized Files

Puolen päivän pikakatsaus yrityksen toimintojen järjestämiseen tulevaisuutta kestävällä tavalla. 

Palveluntarjoajien vertailu
Image by Audric Wonkam

Puolen päivän koulutuksessa opitaan strukturoidusti ja tehokkaasti  vertailemaan alustoja ja palveluntuottajia. 

Verkostoliiketoiminta

Etä- ja verkkotyöskentely
Image by Lucian Novosel

Puolen tai koko päivän koulutus, miten järjestää etä- ja verkkotyö hyvin ja kestävästi. 

Ennakointi- menetelmät
Image by Drew Beamer

Miten voisi nähdä tulevaisuuteen ja tehdä parhaan päätökset liiketoiminnan tueksi?

Etätiimin vetäminen
Image by Chris Montgomery

Kokopäivän koulutus etätiimin ohjaamisesta. Kuinka töiden etenemistä seurataan ja huolehditaan hyvinvoinnista.

Tiiminvetäjän lakiosaaminen
Image by Tingey Injury Law Firm

Koko päivän koulutus tiiminvetäjän laki osaamiseen. Perusteet mistä pitää huolehtia, että välttää työtuomioistuimen. 

Loistava etätyöpäivä!
Image by Aziz Acharki

Puolen tai koko päivän koulutus kuinka järjestää etätyöt niin, että ne antavat enemmän kuin ottavat. 

Etä- ja verkkoviestintä
Image by Patrick Fore

Koko päivän koulutus kuinka toimia ja viestiä etätyössä tehokkaasti ja luonnollisesti vastaanottavaakin päätä ajatellen.

Image by Stillness InMotion
Etätyön haastavat tilanteet

Koko päivän koulutuksessa keskitytään haastaviin tilanteisiin, konflikteihin ja kiusaamiseen etätyössä sekä niiden ratkaisemiseen etänä.

Working from Home
Huono etätyöpäivä

Puolen tai koko päivän koulutus käytännön toimista kuinka palautua haastavasta päivästä ja löytää fokus ja motivaatio uudelleen.

Image by Jessica Lewis
Itseohjautuvuus ja Fokus

Puolen tai koko päivän koulutus oman työn suunnittelun tehostamisesta lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä hyvinvointia unohtamatta. 

MITÄ

MEISTÄ SANOTAAN

“Loistava koulutus ja sisältö ylitti odotukseni. Kaiken kaikkiaan hyvin vedetty.” 

—  Etätiiminvetäjä koulutuksen 
osallistuja julkiselta sektorilta

  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube