Tähtää kaikessa tulevaisuuden verkostoituneen maailman mahdollisuuksiin. 

Autamme kehittymään perusliiketoiminnasta sähköisten ratkaisujen kautta
tulevaisuuden verkostoituneeksi liiketoimijaksi.

Yksi ja sama ei sovi kaikille, joten asiakkaidemme tilannetta katsotaan
aina omana, ainutlaatuisena kokonaisuutena.

 

Voit kutsua meidät mukaan kumppaniksesi muutoksen matkalle
ihan missä tahansa organisaation elinkaaren vaiheessa. 

Yritysideasta aina lopetuspäätökseen asti liiketoimintaan liittyy pakollisia, lähes poikkeuksetta myös lakisääteisiä rutiineja, velvoitteita ja toimintoja. Nämä ovat liiketoiminnan perushuttua, joiden on hyvä rullata mahdollisimman vaivattomasti.

Voimme auttaa seuraavissa perusjutuissa: 

LIIKETOIMINNAN ALOITUKSEN TOIMENPITEET

 • yritystoiminnan aloitus ja käytännön toimenpiteet​

 • liiketoimintasuunnitelma, laadinta, päivitys

 • viranomaisyhteistyö, ilmoituksen, sovellusten käyttö (PRH, Verottaja, vakuutukset, tulorekisteri, Kela, TE-palvelut, ELY yms.)

 • yritystoiminnan rahoitusvaihtoehtojen kartoitus

KASSAVIRTA KÄYNTIIN, LUO YHTEYKSIÄ JA NÄY

 • julkisten hankintojen tarjousten tekemisen avustaminen ja konsultointi

 • uusasiakashankinta ja asiakasportfolion muodostaminen

 • hinnoittelu

 • markkinointi ja myynti sekä tukityöt

 • mainonta ja yritysviestintä, tukityöt ja sisällöntuotanto

 • erilaiset toimiston avustavat työt

 • kansainvälisyys

 • pienimuotoiset käännöstyöt kielipareille

  • suomi- englanti - suomi

  • suomi - ranska - suomi

  • englanti - ranska - englanti

  • englanti - kiina - englanti

PERUSTOIMINTOJEN JÄRJESTÄMINEN

 • yleishallinnon perusrutiinien muodostaminen ja kehittäminen​

 • kirjanpitäjien ja tilintarkastajien valinta

 • taloushallinnon suunnittelu, järjestäminen sekä erilaiset tukityöt, laskutus, osto- ja myyntireskontra

 • henkilöstöhallinnon järjestäminen ja kehittäminen, palkkatukiasiat, työajanseuranta

 • käytettävien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen vertailu ja valinta

KAUTTAMME MYÖS

 • Start Up -yritysten sijoittajakuntoon siivous

  • hallinnolliset ja lakeihin perustuvat asiat​

  • sopimushallinnon järjestäminen

  • taloushallinto- ja toimintatavat

  • kaupparekisteritietojen ajantasaisuus

 • Yleishyödyllisen toiminnan aloittaminen ja ohjaus

  • Yhdistyksen perustaminen, jäsenyys ja päätöksenteko

  • Yhdistystoiminnan suunnittelu

  • Yhdistyshallinto ja talous, rahoitus, hankehaku

  • Yhdistyksen hallitustyö ja kokoustoiminta

  • Yhdistystoiminnan kehittäminen ja vaikutustyö ​

 

Liiketoiminnan perusrutiinit

"Milloin opimme tekemään työelämässä parempia asioita, ei vain asioita paremmin?" -Hermanni Hyytiälä

 

Sähköinen liiketoiminta

Verkostoituneessa maailmassa lähes kaikki liiketoiminta ja siihen liittyvä on sähköistä.
Kaikki tapahtuu verkossa. 

Sähköisen liiketoiminnan hallinta tuo usein kustannussäästöjä, lisää näkyvyyttä ja parantaa liikevaihtoa. Toimivat verkkotyökalut ja -ratkaisut mahdollistavat erilaisia työn tekemisen muotoja, lisäävät joustavuutta ja yrityksen kilpailukykyä.

Autamme muun muassa näissä digitouhuissa: 

ERILAISTEN SÄHKÖISTEN OHJELMISTOJEN JA SOVELLUSTEN KÄYTTÖÖNOTTO JA OPASTUS

 • Gsuite ja muut Googlen sovellukset

 • MS Office ja muut MS sovellukset

 • Trello - projektinhallinnan työkalu

 • Prezi - esitystyökalu

 • Canva - design työkalu

 • Nepton - työajanseuranta

 • Procountor - talous- ja palkkahallinto

 • Moodle - oppimisalusta

 • Webropol, SurveyMonkey, GoogleForms, Mentimeter 
  kysely- ja tutkimustyökalut

 • Wix, WordPress - verkkosivualustat

 • Verkkokaupan perustaminen

SISÄLTÖÄ JA SOMEA

 • Sähköpostipalvelut ja markkinointi

 • Sosiaalisen median käyttöönotto ja hallinnointipalvelu
  (Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Weibo, WeChat, Baidu)

 • Sähköinen markkinointi

 • Chat palvelut

 • Blogit

 • Luova kirjoittaminen / sisällöntuotanto

ALUSTAT JA TOIMINNOT

 • Hakukone optimointi ja markkinointi, SEO ja SEM

 • Pilvipalveluratkaisujen vertailu, suositukset ja käyttökoulutus

 • Verkkosivu analytiikka

 • Verkkosivujen tuotanto, suunnittelu ja ylläpito

 • GDPR, tietosuoja asioiden perusopastus ja laatimisen ohjaus

 • Tekijänoikeuksien perusopastus

 • Agile / Scrum - menetelmät

KAUTTAMME MYÖS

 • Mobiili- ja verkkoapplikaatioiden kehitys- ja ylläpitotyöt

 • Graafinen suunnittelu ja animointi

 • Video- ja kuvatuotanto

 • Drone -kuvaus ( perus ja racing)

 • Sähköinen liiketoiminta avaa ovet maailmaan

 • Monikansallinen tiimimme tukee sähköisten toimintojen lisäksi myös kansainvälisiä liiketoimintoja. 

 • Afrikan, Intian, Kiinan ja länsimaiden markkina-asiantuntemus

 • Sähköiset ratkaisut on mahdollista alusta alkaen toteuttaa siten, että ne toimivat myös globaalisti

Sähköisten työkalujen ja ratkaisujen hallinta mahdollistaa paikasta riippumattoman työskentelyn​ 

Autamme valitsemaan sopivat etätyöskentelyn, etäopetuksen ja webinaarien
työkalut ja menetelmät nopeasti

 

ja sitten maailma flippasi...

Verkostoliiketoiminta

Verkostotoimintaympäristön paineessa perinteiset linja- ja matriisiorganisaatiomallit ovat vaikeuksissa.
Niiden avoimuus, joustavuus ja reagointiherkkyys ei riitä vastaamaan uuden toimintaympäristön vaatimuksiin. Uudessa ympäristössä ei ole aikaa pitkiin etukäteissuunniteltuihin muutos- ja strategiaprosesseihin. On osattava edetä hetkessä nopeasti, tehokkaasti ja voimia säästäen. 

Kaikki saattaa tuntua menneen päälaelleen eikä erilaiset yksittäiset ketterät menetelmät ja siellä täällä tehdyt muodikkaiden metodien mukaiset muutokset tai työkalut pelasta perinteisellä mallilla toimivaa organisaatiota vinhasti liikkuvassa verkostoympäristössä.
Vauhdikas pyöritys saa usein perinteiset organisaatiot henkilöstöineen voimaan pahoin. 

Kokonaan verkossa toimiminen ja menestyminen edellyttää uusia ajattelu- ja toimintatapoja.

 

Teemme perinteisistä organisaatioista täysiverisiä verkosto-organisaatioita
keskittymällä muun muassa seuraaviin osa-alueisiin. 

ORGANISAATION TAHTOTILA,
TAVOITTEET JA MAHDOLLISUUDET

 • Nykytilan laaja arviointi

 • Kehitys- ja muutoskykykartoitus

 • Tulevaisuuspotentiaali- ja osaaminen

 • Monitahoisen verkosto-organisaation runko

 • Toimiva, joustava ja avoin verkosto-organisaatio

 • Online -yhteisön luominen ja ylläpitäminen

VERKOSTO-, ETÄ- JA DIGITYÖN JOHTAMINEN,

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ

 • Uusi aika, hyvä johtaminen

  • moninaisuuden johtaminen​

  • itseohjautuvuuden johtaminen

  • verkosto-, etä- ja digityönjohtaminen

 • Vapaus, vastuut, luottamus ja viestintä​

 • Verkkotyöskentelysuunnitelma​ ja työkalut

VERKOSTO-ORGANISAATIOSSA TYÖSKENTELY

 • Oman työn suunnittelu, vapaus, vastuut ja työn mitoitus

 • Tuloksellinen työ ja voimavarat​

 • Oman osaamisen päivittäminen

 • Verkko-, etä- ja digitiimin työskentely

  • verkkotiimityöskentelyn alustat, sovellukset ja metodit​

 • Digiajan työtavat​, etätyöyhteisössä ja verkkotoimintaympäristössä toimiminen

Verkosto-organisaatio tekee parempia asioita kyvykkäiden ja hyvinvoivien ihmisten siivittämänä. 

"menestyvä verkko-, etä- ja digityöskentely on ennen kaikkea ihmisten kykyä omaksua ja käyttää luovasti erilaisia sähköisiä ratkaisuja"

Valmennus ja ohjaus

 

Kun olet valmis Flippaamaan
(tai Flippasit jo...)

Valmennamme ja ohjaamme sekä organisaatioita että yksityishenkilöitä kohtaamaan tulevaisuuden työelämän haasteet vahvoina ja omiin kykyihin luottaen.

Meiltä saa: 

 • henkilökohtaisen ja luotettavan yhteistyön

 • kokonaisvaltaisen tilannekartoituksen

 • konkreettista tukea mm. työnhakuun

 • uusia mielenreittejä ja vaihtoehtoja

 • kilpailukykyisen tai jopa pro bono -hinnan

Meiltä ei saa: 

 • nippukaupalla valmiita webinaareja

 • samaa kaikille valmiita coaching paketteja

 • säälivää olalle taputtelua

 • hiillostavaa, teennäistä tsemppausta

Alkukartoitus on aina ilmainen. 

Konsultointi ja kehittäminen

 

Näkökulmia organisaation kehittämiseen

Konsultoimme erilaisia organisaatioita ja yritysjohtoa liikkeenjohtamisen nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja kaikissa edellä mainituissa aiheissa. 

Vie organisaatiosi uuteen aikaan mahdollisimman sujuvasti.

Ota yhteyttä.

Flipera Oy

y-tunnus 3108503-5

email: backoffice@flipera.fi

tel: +358 40 669 1551

© 2020 by Flipera