Kaikessa Tähdätään

TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUKSIIN VERKOSTOITUNEESSA MAAILMASSA

PALVELUMME

flipera new start up business basic func

Perus Liiketoiminta

 • Yrityksen perustamisen tuki & ohjaus

 • Liiketoimintasuunnitelman laadinnan ja päivittämisen tuki

 • Viranomaisyhteistyö, ilmoitukset, viralliset asiakirjat, hyvä hallintotapa

 • Rahoitussuunnitelma ja taloussuunnitelma, Pankki- ja maksunvälittäjän valinta

 • Perustoimintojen organisointi

  • hallinto, talous, alustavalinnat, työllistäminen ja palkkaaminen​

 • Toiminta ja näkyvyys

  • Asiakkuuksien hallinta ja hankinta

  • Markkinoinnin ja myynnin tuki

  • Mainonta ja viestintä tuki

  • Pienet käännöstyöt

flipera digital business tools consultin

Digi Liiketoiminta ja Työkalut

Digityökalujen valinta ja alustojen käyttöönotto ja ohjaus mm. seuraavissa:
 

 • Google työkalut, Gsuite ratkaisut

 • MS Office työkalut ja ratkaisut

 • Trello - projektin hallintatyökalu

 • Prezi - esitys- ja videotyökalu

 • Canva - suunnittelutyökalu

 • Procountor - taloushallinto

 • Webropol, SurveyMonkey, GoogleForms, Mentimeter -
  kysely- ja tutkimustyökalut

 • Wix -verkkosivualusta

 • MailChimp -uutiskirje

 • Video- ja valokuva tuotanto

 • Drone kuvaus (perus & racing)

flipera mission training consulting onli

Verkosto Liiketoiminta

 • Nykytila- ja Tulevaisuus potentiaali analyysi

 • Kehitys- ja muutos kyvykkyys analyysi 

 • Monitahoisesti toimivan verkko-organisaation muodostaminen, kehys

 • Kompleksisuuden kestävä ja herkästi reagoiva Verkko-organisaatio

 • Verkko-, Etä- ja Digitaalisen työn- ja työyhteisöjen ohjaus

 • Verkko-organisaation käytännöt ja rutiinit

 • Verkkotyöskentelyn suunnittelu ja työkalut

 • Verkkotyöskentelyn johtaminen ja etätiimien vetäminen 

 • Työskentely verkko-organisaatiossa

  • Etätyö- ja verkkotyön käytännöt​

  • Itseohjautuvuus

  • Vapaus ja Vastuu

  • Viestintä ja Luottamus

  • Henkinen ja fyysinen hyvinvointi

flipera services online remote work team

Verkkotyöskentelyn ja teknologian hallitsevat ihmiset vievät uuteen aikaan.

Etä- ja verkkotyöskentely vaatii monin erilaisin tavoin uusia tapoja toimia ja ajatella.

Jatkuvassa etänä ja verkossa työskentelyssä kysymys ei ole teknologiasta, sillä ne ovat vain työkaluja, joita kuka tahansa voi oppia käyttämään. Ensisijaisesti etä- ja verkkotyöskentelyssä on kysymys Ihmisistä. 

Sujuva etä- ja verkkotyöskentely on ihmisten kykyä omaksua ja luovasti soveltaa erilaisia digitaalisia ratkaisuja, viestiä hyvin digitaalisissa ympäristöissä ja ylläpitää omaa ja työyhteisön hyvinvointia hektisessä Verkkotyöympäristössä. 

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube